Anna palautetta

Auta meitä kehittymään – Anna meille palautetta

Haluai­sit­ko kiit­tää pal­ve­lus­tam­me tai antaa raken­ta­vaa kri­tiik­kiä? 
Onko sinul­la toi­vo­muk­sia aptee­kil­lem­me tai haluat­ko muu­ten vain nos­taa asioi­ta keskusteluun?

Kir­joi­ta palaut­tee­si ohei­seen lomak­kee­seen ja jätä yhteys­tie­to­si, niin vas­taam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian. 

    Soita 0207 353111