Opetustoiminta

Maaningan apteekki toimii opetusapteekkina

Maa­nin­gan apteek­ki tar­jo­aa ope­tus­toi­min­taa far­m­asian opis­ke­li­joil­le. Far­m­asian oppi­laat tule­vat apteek­kiim­me Itä-Suo­men yli­opis­tos­ta. Apteek­ki­har­joit­te­lu kes­tää kol­me kuu­kaut­ta, jon­ka aika­na har­joit­te­li­ja tutus­tuu kaik­keen aptee­kin toimintaan. 

Oppi­las toi­mii asia­kas­pal­ve­lus­sa far­ma­seut­tien ohjauk­ses­sa ja val­von­nas­sa. Resep­ti­lääk­kei­tä toi­mit­taes­saan oppi­las tar­vit­see aina far­ma­seu­tin var­mis­tuk­sen lääk­kei­tä ulos annettaessa. 


HUOM! Kevääl­lä 2023 meil­lä ei vali­tet­ta­vas­ti ole mah­dol­li­suut­ta ottaa oppi­las­ta apteek­ka­rin vaih­dos­ti­lan­teen vuoksi.

Farmasian opiskelija, etsitkö harjoittelupaikkaa?

Soita 0207 353111