Tuotteet

Laaja valikoima apteekkituotteita

Pre­vious slide
Next sli­de
Maa­nin­gan aptee­kil­la on laa­ja tuo­te­va­li­koi­ma. Meil­tä löy­tyy käsi­kaup­pa­lääk­kei­tä fluns­saan, sär­kyyn, vat­sa­vai­voi­hin, iho-ongel­miin sekä intii­mi­vai­voi­hin ja aller­gi­aan.    Vita­mii­ni- ja hive­nai­ne­va­li­koi­mam­me on moni­puo­li­nen, myös suun ja ham­pai­den hoi­to onnis­tuu avul­lam­me. Ter­vey­den edis­tä­mi­nen, haa­vo­jen hoi­to sekä hygie­nia­val­mis­teet sisäl­tä­vät moni­puo­li­set tuo­te­ko­ko­nai­suu­det. Las­ten ter­vey­teen liit­ty­vät tuot­teet ovat oma­na hyl­ly­ko­ko­nai­suu­te­naan.    Meil­lä on lisäk­si laa­ja vali­koi­ma ihon­hoi­toon liit­ty­viä tuot­tei­ta, kuten perus­voi­tei­ta sekä hius­ten ja pää­na­han hyvinvointituotteita. 

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää

Soita 0207 353111