Historia

Apteekin historia 

Maa­nin­gan apteek­ki on pal­vel­lut kylä­läi­siä jo 1800-luvul­ta lähtien

Maa­nin­gan apteek­ki julis­tet­tiin itse­näi­sek­si aptee­kik­si 27.9.1917. Apteek­ki­toi­min­ta Maa­nin­gal­la alkoi kui­ten­kin jo vuon­na 1893, kun Kuo­pion Ensim­mäi­nen Apteek­ki perus­ti Maa­nin­gal­le sivuap­tee­kin. Sivuap­teek­ki siir­tyi Lapin­lah­den aptee­kin omis­tuk­seen vuon­na 1909. 

Maa­nin­gan aptee­kin ensim­mäi­nen apteek­ka­ri oli Väi­nö Sohl­man, joka ava­si apteek­kin­sa Talous­kau­pan talos­sa vuo­den 1918 alus­sa. Sohl­ma­nin jäl­keen apteek­ka­rik­si tuli Georg Wahl­roos, joka toi­mi apteek­ka­ri­na Maa­nin­gal­la vuo­si­na 1925–1950. Georg Wahl­roos osti Taa­vet­ti Ryt­kö­sel­tä Pel­to­la-nimi­sen pai­kan oltu­aan siel­lä ensin vuo­kral­la. Omis­tusoi­keu­den siir­ryt­tyä apteek­ka­ri Wahl­roo­sil­le, hän muut­ti pai­kan nimek­si Valkama. 

Wahl­roo­sin jäl­keen apteek­ka­rik­si tuli Pek­ka Jal­ka­nen, joka toi­mi apteek­ka­ri­na vuo­teen 1959 asti. Hänen jäl­keen­sä apteek­ka­ri Jaak­ko Kaa­rio muut­ti aptee­kin vas­ta­val­mis­tu­nee­seen Osuus­pan­kin taloon vuon­na 1960. 

Aino Rau­ta­hei­mon apteek­ka­ri­kau­del­la (1961–1979) apteek­ki siir­tyi vuon­na 1971 kun­nan omis­ta­maan lin­ja-autoa­se­man kiin­teis­töön. Samois­sa tilois­sa apteek­ki toi­mi myös Mar­jat­ta Timo­sen, Kirs­ti Rika­lan, Tar­ja Nis­ka­sen ja Art­tu­ri Kolo­sen apteek­ka­ri­kausil­la (1979–1999, 1999–2012, 2012–2020, 2020-2023). 

Nykyi­nen apteek­ka­ri, Vesa Kart­tu­nen, on jat­ka­nut Maa­nin­gan aptee­kin toi­min­taa samois­sa tilois­sa 18.7.2023 alkaen.

Soita 0207 353111