Henkilökunta

Maaningan apteekin henkilökunta

Maa­nin­gan aptee­kis­sa sinua pal­ve­le­vat asian­tun­te­vat kak­si far­ma­seut­tia, pro­vii­so­ri ja apteek­ka­ri, joil­ta saat aina suju­vaa ja ystä­väl­lis­tä palvelua. 

Pal­ve­lem­me sinua resep­ti­lääk­kei­den sekä itse­hoi­to­lääk­kei­den toi­mit­ta­mi­ses­sa sekä nii­hin liit­ty­väs­sä lää­ke­neu­von­nas­sa. Toi­men­ku­vaam­me kuu­lu­vat myös annos­ja­ke­lu ja lää­ke­val­mis­tus. Opas­tam­me sinua mie­lel­läm­me myös esi­mer­kik­si haa­van hoi­dos­sa, ter­vey­den edis­tä­mi­ses­sä, ter­veel­lis­ten elä­män­ta­po­jen nou­dat­ta­mi­ses­sa sekä eläin­ten lääkehoidossa. 

Apteek­ka­rim­me vas­taa aptee­kin toi­min­nas­ta ja sen kehit­tä­mi­ses­tä. Asia­kas­pal­ve­lun lisäk­si aptee­kin laa­tu­työ, hen­ki­lös­tö­hal­lin­to sekä liik­keen­joh­to muo­dos­ta­vat mer­kit­tä­vän osan apteek­ka­rin työnkuvasta. 

Ter­ve­tu­loa asioimaan!

IMG_2256
Soita 0207 353111